Functionaliteiten die wij kunnen aanbieden


 • Artikelbeheer
 • Om efficiënt te werken is er een onderscheid gemaakt tussen o.a. fysieke handelsgoederen, samengestelde goederen, diensten, ... . Dit zorgt er voor dat het aantal velden kan gereduceerd worden voor ingave en beheer. Profit+ voorziet gemakkelijk beheer van artikelen, eenheden, status, historieken, prijshistorieken, lijsten, prijssystemen. We werken met soortenindelingen die naar prijszetting of rapportering kunnen ingeschakeld worden om sneller te kunnen schakelen. Ook afbeeldingen, datasheets, koppel artikels, equivalente artikels komen aan bod. Het zoeken op artikelen gebeurt bliksemsnel omdat we een combinatie toepassen van artikelcode, benaming, barcode, leverancierscode waarbij de methode overigens per klant personaliseerbaar is.


 • Aankoopbeheer
 • Weten welke artikels er moeten besteld worden, nog niet geleverd zijn, te laat zijn ... Nodige rapportering Prijscontrole Prijs correcties Aankoopanalyse


 • Verkoopbeheer
 • Het maken van offertes, verkooporders, zendnota's Op facturatie vlak wordt heel wat geautomatiseerd Ook is het eenvoudig om rechtzettingen te doen, bvb snel een creditnota te maken enzoverder. Inzage in marges, vertegenwoordigers, artikel omzetten, klant omzetten, evoluties moeten een fluitje van een cent zijn


 • Magazijnbeheer
 • Niet alleen de operationele kant van picking, ontvangst ; al dan niet op papier of in samenwerking met PDA's wordt ondersteund, maar ook transparant voorraadbeheer, historieken alsook kunnen detecteren wie wat gedaan heeft (bvb bij het inpakken van een bestelling). Daarnaast kan ons systeem werken met locatiebeheer in meerdere vestigingen, en worden etikettering voor artikelen en locaties ondersteund. Opsporen van fouten in voorraad, opzoekingen van dode stock, ...


 • Dossierbeheer
 • Deze vervangt de fysieke "map" van een klant of een administratief dossier. Bij een klant dossier gaat men meestal alles specifiek aan één gerelateerd project of verkoop apart bijhouden om er later duidelijk overzicht over te hebben en het rendement te kunnen evalueren. Bij een administratief dossier moet men voornamelijk de noodzakelijke documenten ten allen tijde, zelfs via de gsm, kunnen terugvinden.


 • Contactenbeheer
 • Klanten, leveranciers, prospecten Bijhouden van taken en opvolgingen Overzicht via dashboards met openstaande documenten Transparante prijzenpolitiek, ook met soorten of groepen Tot zelfs mailing beheer voor e-mailings of postmailing. De integratie met tablets kan hier voor een verkoopsorganisatie een pak efficiëntie verbeteringen betekenen


 • Boekhouding
 • Van eenvoudig boeken van aankoopfacturen en koppelen van gescande versie. Banken kunnen niet alleen manueel geboekt worden maar ook CODA en SEPA worden ondersteund. De nodige aan- en verkoopdagboeken, lijsten, worden gegenereerd om de boekhouding te voeren. Investeringen worden automatisch afgeschreven. Liquiditeiten kunnen voorspeld worden, rekening houdend met te late betalingen en nog te maken kosten.

 • Budgettering
 • Omdat het volgens ons te veel werk is om op grootboekrekningenummre te budgetteren, hebben we een andere indeling gemaakt van kostenplaatsen en kostensoorten. Deze worden quasi automatisch gekoppeld aan alle artikelen in het systeem waardoor de rapportering hierop verzamelen geen dubbel werk is.


 • Rapportering
 • Operationele rapporting om de exploitatie te voeren, zorgt voor een ongewoon vanzelfsprekend inzicht in zowel kostenstructuur als rendement van het bedrijf zonder dat er boekhoudjargon aan te pas komt.


 • Productiebeheer
 • Kostprijsberekening op een model van inschatten van tijd en grondstoffen (aan de hand van formules en eenheden) op een manier waarbij heel snel kan worden gegevens ingevoerd of een berekening uitgetest, zorgen voor een manier zodat alles een voor en na-calculatie kan omvatten. Zo kunnen prijzen steeds up to date blijven omdat het volledige artikelbestand steeds herrekend wordt met recente grondstofprijzen. De productie opdrachten kunnen worden bekeken per afdeling, sectie en er is een totaal inzage op vlak van verbruik en status mogelijk. Ons systeem kan rekening houden met verschillende reeksgroottes, staffel prijzen en automatiseert berekeningen tussen eenheden. Weg met de rekenmachine.


 • Planning
 • Planning op de werkvloer kan geautomatiseerd worden wanneer er gewerkt wordt met schermen voor "start - stop".


 • Servicebeheer
 • Historiek van een machine of installatie Planning Regie Bestek Types

Geavanceerde functionaliteiten • E-commerce
 • Door naadloos te integreren moet er nooit een link gebouwd worden naar een ander systeem waarmee het wel eens mis kan lopen. Bestellingen en voorraad zijn telkens realtime, zelfs over meerdere vestigingen. Artikelbeheer gebeurt slechts op 1 plaats en overal heerst een totaal inzage op informatie.


 • Scanning (magazijn)
 • In plaats van papier gebaseerd te werken in het magazijn, kunnen medewerkers met scanners gewoon zien wat ze verwacht worden te doen op het scherm. De scanner bevat heel veel logica om fouten te vermijden en geeft maximaal inzage over wat er allemaal gebeurt met de goederen. Ook gedeeltelijke stocktellingen, inventaris ontbreken niet. Uitgekiend rechtenbeheer zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar alles kan uitvoeren.
 • Mobile toepassingen (tablet/gsm)
 • Omdat niet alle vertegenwoordigers graag met laptops werken, zijn er manieren om beperkte invoer en raadpleging via tablets te organiseren. Dit verhoogt de efficiëntie van uw vertegenwoordigers, en de transparantie in uw eigen organisatie.


 • Integraties met derden
 • Wij integreren o.a. met API's van derden zoals Bol.com , Mailchimp, Amazon en ook die van leveranciers mbt artikelinformatie geautomatiseerd opvragen;
Wil je weten wat Profit+ voor jouw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons